På Perlene har me fargesamlingar gjennom heile året. Me konsentrerer oss om ein farge over en lengre periode, slik at ungane får læra om denne fargen grundig og bli sikker på fargenamna. Det er lett for dei minste å blanda desse. Desse fyrste månadane tek me fargen gul me tek føre oss. I samlinga hadde assisstenten med seg ei dokke, ho kledde på dokka gule klede og sette ord på alt det ho gjorde. «Her har eg ein jakke med gul farge, denne tek eg på jenta». Etterkvart spurde ho og ungane «Her har eg ei hue, kva farge har denne?» Til slutt viste ho ei gul and som sa «kvakk,kvakk» 🙂SAM_3617