Her er månadsplanen for september: Månadsplan september 2013, perlene