Temaet for april i samlingane inne på Perlene har vore «våren». Ungane har  sett korleis ein plantar eit frø, og me har sett utviklinga  frå frø til spire til nesten utvaksen plante 🙂 SAM_1599 SAM_1598 SAM_1601 SAM_1602 SAM_1605