Denne månaden har temaet vore «barnas val». Barna har fått velga kva aktivitet dei har lyst å vera med på. Vala har variert litt fra gong til gong og me har hatt 3-4 aktiviteter totalt iløpet av ein dag. Dei har fått velja mellom blant anna bading, maling, tur, hinderløype, så frø, leike med kitt og matlaging.

Me har brukt bilete av aktivitetane til hjelp for å visualisere vala for dei minste. 🙂 Det har vore så kjekk oppleving både for born og vaksne med «barnas val» at me har lyst til å ha dette nokre dagar neste månad og 🙂

Ha ei god helg 🙂SAM_1929