I forbindelse med leikegruppene har me laga fuglemat til å henga ut ute slik at fuglane og finn mat i kulden 🙂 Me har gjort det slik at ungane får laga til å ta med seg heim å henga opp heime, så har me vaksne laga nokon til å ha her i barnehagen. Dei har me hengt rett utfor vindaugene på avdelinga. Fuglane kom raskt etter me hadde hengt dei opp, det var spanande for både store og små å sjå på fuglane som åt frå maten 🙂

God helg 🙂SAM_0930 SAM_0931