Me er snart i midten av januar månad og i nær framtid er det søknadsfristar for diverse.

 

 

15. JANUAR: overflyttingar og  endring i opphaldstid.

1. FEBRUAR: barnehageplass.

ALLE søknader må registrerast via kommunen si heimeside:

https://www.ha.no/artikkel.aspx?MId1=5776&AId=5843&tid=11&back=1