I november månad har me hatt om temaet «Torbjørn Egner» og der har me hatt fokus på bl.a Karius og Baktus. Dette har me og tatt med oss i turgruppene: me gjekk til Tryggheimsskogen der me måtte leita etter Karius og Baktus som hadde forvilla seg ut i skogen. Me måtte finna dei og ta dei med tilbake til barnehagen. Ungane sprang rundt i skogen for å leita etter dei. Etter ei stund fant me begge to 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogen har eit ulendt terreng som er bra for stimuli av barnas motorikk. Her er et par utdrag fra en artikkel om akkurat dette :

«Naturen som lekeplass stimulerer til motorisk utvikling

Allsidig lek i variert naturterreng har en positiv effekt på barns motoriske utvikling og læring av bevegelser. I en studie av barns lek i natur har jeg sett på sammenhengen mellom naturens muligheter for variert lek (affordances), hvordan barna brukte dette til fysisk aktivitet og hvordan dette resulterte i barnas motoriske utvikling og læring av motoriske ferdigheter.

Landskapet representerer rammefaktorer som legger føringer for aktiviteten som foregår der. Leken og alle former for fysisk aktivitet knyttet til den, er «oppgaver» som barna utfører. Barn løser oppgavene på ulike måter ut fra individuelle forutsetninger. Påvirkningen fra terrenget i de ulike aktivitetene/oppgavene barn utfører, gir fysiske stimuli til barnas motoriske utvikling. Variasjonene påvirker barnas mestring av bevegelser og stimulerer til bedre motoriske ferdigheter, spesielt med hensyn til balanse og koordinasjon. Regelmessig og hyppig bruk av naturen til lek og fysisk aktivitet vil derfor styrke barnas motoriske utvikling.»

Her er url-adressa for dykk som vil lesa meir om dette: http://www.natursekken.no/c1188058/artikkel/vis.html?tid=1686773