Det er ikkje berre krussedullar!

Her kjem en link til en artikkel om det å forstå barnas tegningar. Og om å stilla dei rette spørsmåla

http://www.familieverden.no/Barn-og-laring/Sprak-og-tegning/Det-er-ikke-bare-kruseduller/