Her er månadsplanen for juni. God ferie til dykk som startar med det denne månaden!!

Månadsplan juni 2012, perlene