Korleis kan ein tung hammar hengja på ein linjal som ligg på eit bord?