Kvifor dett ballen seinare mot jorda når den har fallskjerm?