No er tida komen for forskning og eksperimentering. I samlinga i dag begynnte me på dette eksperimentet. Me sådde frø i fire ulike esker med jord. Nokre skal få vatn og sol mens andre ikkje, som dykk ser på bildene. Ungane var med å sa kva dei trudde skjedde med dei ulike frøa i dei ulike kassane, me skreiv dette ned. Det blir spanande å fylgje ekperimentet vidare! Vidare i samlinga har me og forska litt på  om ulike objekt flyt eller synk i vatnet, dette er kjempe spanande og ungane er ivrige!