Motivasjon og kreativitet er eit av satsingsområda i barnehagar og skular i Hå kommune. Me i Tryggheim barnehage er heldige og får delta i dette opplegget. Her kjem ei fin historie som kan vere til motivasjon…..

«Livets ekko.»

 En far og hans lille sønn går tur i fjellet. Plutselig snubler sønnen og får vondt i foten. Han skriker “aaaah”. Overrasket hører han en stemme som kommer fra fjellet: Aaaah!

Fylt av nysgjerrighet roper han: Hvem er du? Men det eneste svaret han får er: «Hvem er du».

Dette gjør ham sint, så han skriker ut: Du er en feiging! Stemmen svarer tilbake: “Du er en feiging».

Han ser på sin far og spør usikkert: “Pappa, hva er det som skjer?”

«Min sønn», svarer faren rolig, “Følg med nå”. Så roper han: Jeg beundrer deg! Stemmen svarer: «Jeg beundrer deg».

Faren roper nok en gang: Du er fantastisk!, og stemmen svarer: «Du er fantastisk».

Den lille gutten skjønner lite og er fortsatt usikker. Da forklarer faren. «Folk kaller dette ekko, men egentlig er det et bilde på livet. Livet gir alltid tilbake det du gir ut. Livet er et speilbilde av dine handlinger.

 Hvis du ønsker mer kjærlighet, gi mer kjærlighet.

Hvis du ønsker mer godhet, gi mer godhet.

Hvis du vil ha forståelse og respekt, gi forståelse og respekt!

Hvis du vil ha positivitet, vær mer positiv!

Hvis du vil at folk skal være tålmodig og høflig overfor deg, vær tålmodig og høflig!

Denne regelen gjelder for alle sider av livet. Det gir deg alltid tilbake det du sender ut.

Livet ditt er ikke en tilfeldighet, men et resultat av dine egne gjerninger».

 

Ha ei riktig fin helg !