Årsplanen for våren 2012 har vore til godkjenning i eigarstyret og til orientering i samarbeidsutvalet.

Me lagar ny årsplan for hausten og vil framover fylja barnehageåret og ikkje kalenderåret slik me har gjort dei siste åra.

Årsplanen finn du under fana «om oss».