ÅRETS JULEGÅVE til oss sjølve er nye mobiltelefonar til dei ulike avdelingane.

BLOMANE: 47465571

SOMMARFUGLANE: 47463957

STJERNENE: 47482257

PERLENE: 47467430

Det vert desse telefonane personalet kjem til å ha med seg når dei er ute på ettermiddagane og dermed lettast å nå på desse nr.