VELKOMMEN TIL

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ NÆRBØ.

 

Me er stolte over å være ein NLM-barnehage og ynskjer at alle som er brukarar av  barnehagen vår skal få mange gode opplevingar i løpet av barnehage-tida.

TAKK for at de som er foreldre/føresette viser oss så stor tillit at me får «låna» det mest dyrebare de har; barnet dykkar.

Dei tilsette er her fyrst og framst for alle dei små og er klar for å leggja til rette slik at kvar einskild skal ha det best mogleg. De skal vera trygge for at barnet dykkar vert godt ivareteke når det er i barnehagen og at omsorg for det einskilde barnet har høgast prioritet.

 

 

TIPS OG IDEAR.

Kjære alle gode barn og foreldre. 😍 Håper de har det bra i desse spesielle tider. Som de allereie veit er det bestemt at barnehagane held stengt...
Les mer »

UTVIDA STENGING TIL 14. APRIL.

Som de veit har regjeringa forlenga perioden for stengte barnehagar til over påske. Etter planen skulle me hatt PLANLEGGINGSDAG den 14.april. Dersom...
Les mer »

INFO OM FORELDREBETALING.

Tida me er inne i er veldig spesiell og det er vanskeleg å gje og få gode svar på alt me lurer på i denne tida. Her kjem informasjon angåande foreldrebetalinga. Informasjon...
Les mer »

BARNEHAGEN STENGER.

For å førebygge  spreiing av koronavirus har regjeringa bestemt at alle barnehagar stenger frå og med fredag 13. mars. Meir informasjon finn de her: Stenging...
Les mer »

TEMAUTSTILLING.

I januar har me hatt Bibeltema om Jesus sitt liv. Avdelingane har hatt ulikt fokus, alt frå Jesus som 12-åring i tempelet då han kom bort frå mor og...
Les mer »

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.
Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.