VELKOMMEN TIL

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ NÆRBØ.

 

Me er stolte over å være ein NLM-barnehage og ynskjer at alle som er brukarar av  barnehagen vår skal få mange gode opplevingar i løpet av barnehage-tida.

TAKK for at de som er foreldre/føresette viser oss så stor tillit at me får «låna» det mest dyrebare de har; barnet dykkar.

Dei tilsette er her fyrst og framst for alle dei små og er klar for å leggja til rette slik at kvar einskild skal ha det best mogleg. De skal vera trygge for at barnet dykkar vert godt ivareteke når det er i barnehagen og at omsorg for det einskilde barnet har høgast prioritet.

 

 

VELKOMEN TIL NYTT BARNEHAGE-ÅR.

Velkomen til barnehagen etter to veker med «feriestenging».  Spanande å kome att og sjå alt som er blitt gjort her i løpet av sommaren....
Les mer »

ÅRSPLAN FOR 2019-2020.

Årsplanen for neste barnehage-år 2019 og 2020 er godkjend i SU og eigarstyret.   ÅRSPLAN, 2019-2020  
Les mer »

TILVENNING.

Tida går fort og barnehage-året 2018-2019 er snart over. Det er tid for å førebu tilvenning av nye barn til hausten. Her finn de litt informasjon om...
Les mer »

VERDIPLATTFORM.

Hausten 2017 fekk NLM-barnehagene presentert ny VERDIPLATTFORM. Alle tilsett i NLM sine barnehagar er forplikta på dette dokumentet så i oktober 2018...
Les mer »

FORELDREMØTE.

9.APRIL blir det foreldremøte i barnehagen. Tidspunkt: 19.30-22.00 (ca). Me er så fantastisk heldige at me har fått med oss KARI PAPE denne kvelden....
Les mer »

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.
Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.