VELKOMMEN TIL

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ NÆRBØ.

 

Me er stolte over å være ein NLM-barnehage og ynskjer at alle som er brukarar av  barnehagen vår skal få mange gode opplevingar i løpet av barnehage-tida.

TAKK for at de som er foreldre/føresette viser oss så stor tillit at me får «låna» det mest dyrebare de har; barnet dykkar.

Dei tilsette er her fyrst og framst for alle dei små og er klar for å leggja til rette slik at kvar einskild skal ha det best mogleg. De skal vera trygge for at barnet dykkar vert godt ivareteke når det er i barnehagen og at omsorg for det einskilde barnet har høgast prioritet.

 

 

AUKE I MAKSPRISEN.

Slik det har vore dei siste åra har regjeringa òg dette året vedteke auke i maksprisen for barnehageplass frå 01.01.2020. Satsane for kostpenagar er...
Les mer »

«BRAVO-LEIKEN».

Satsinga for inneverande barnehage-år er «Godt språkmiljø for alle». Dette er satsingsområde i alle barnehagane i Hå kommune. I den forbindelse...
Les mer »

TRYGGHEIM BARNEHAGE 40 ÅR!

4. september starta me markering av at Tryggheim barnehage har vore i drift i 40 år. Tryggheim skular feirer 100-års-jubileum så denne dagen var me...
Les mer »

VELKOMEN TIL NYTT BARNEHAGE-ÅR.

Velkomen til barnehagen etter to veker med «feriestenging».  Spanande å kome att og sjå alt som er blitt gjort her i løpet av sommaren....
Les mer »

ÅRSPLAN FOR 2019-2020.

Årsplanen for neste barnehage-år 2019 og 2020 er godkjend i SU og eigarstyret.   ÅRSPLAN, 2019-2020  
Les mer »

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.
Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.