På vår avdeling har me dette året 16  flotte og livlige ungar på 3 år, altså 16 flotte 3461269-smiling-star-showing-thumbs-up1 .Dei første blir 4 år rett over  nyåret, så her har me altså samla alle  -13 modellane.  Me er 3 vaksne på arbeid kvar dag og  5 tilsette deler desse stillingane.

Leiken er i sentrum hjå oss. Me vaksne ynskjer å gje god tid til leik og organiserer oss ofte i smågrupper i kvardagen. Gjennom leiken legg ein grunnlag for venskap mellom barna.

Me synes me har ein viktig og verdifull jobb, der me dagleg får delta i store og små opplevingar i lag med barna, me får rettleia dei og rett og slett bare ha det kjekt i lag med dei.

Mailadressa vår er: tryggheim.stjernene@nlmbhg.no

 

Månadsplan for stjernene i juni

plan for JUNI stjernene 18
Les mer »

Månadsplan og brev for april, stjernene

aprilplan,brev løvegruppa 2018 aprilplan,brev regnbuegr 2018
Les mer »

Månadsplan regnbuegruppa april 2018

aprilplan,brev regnbuegr 2018
Les mer »

Månedsbrev og plan for mars, Stjernene

marsplan,brev regnbuegruppa marsplan,brev løvegruppa 2018
Les mer »

Månadsplan og brev for februar på stjernene

februarplan,brev løvegruppa 2018 februarplan,brev regnbuegruppa 2018
Les mer »