Her på Sommarfuglane har me 20 gode barn frå 4 til 6 år. Nokre har full plass andre delt.

Det er 3 vaksne på avdelinga dagleg, men sidan  ikkje alle går 100%stilling , er me 5 vaksne totalt på Sommarfuglane. Dette året har me òg ein pedagog som er innom litt som ekstraressurs.

I kvardagen legg me stor vekt på leik og sosialt samspel i gruppa, og ynskjer at kvar og ein  skal kjenna seg sett og veta at dei er verdfulle. Me ynskjer at dei skal kjenna meistring og me vil gje dei utfordringar og hjelpa dei til å ta eigne val i kvardagen.

 

Avdelinga sitt mob.nr.  47463957

Mailadresse: tryggheim.sommarfuglane@nlmbhg.no

Månadsplan for oktober 2018

oktober 2018 – sommarfuglane-barna
Les mer »

Månadsplan for september 2018

Her kjem planen for september 🙂 September 2018-barna
Les mer »

Månadsplan for August 2018

Velkommen til eit nytt barnehageår i Tryggheim barnehage ! Me håper de har hatt ein god sommarferie, og me gler oss til å treffe «gamle»...
Les mer »

Månadsplan for juni 2018

Hei Her er siste plan for dette barnehageåret 🙂 God sommar ! juni 2018-barna
Les mer »

Månadsplan og brev for mai 2018

plan-og-brev-mai-2018-sommarfuglane
Les mer »