Velkomen til Perlene 🙂

På denne avdelinga er me i år 18 ungar  og 9 vaksne (5-7 vaksne pr. dag).  I år har me ei «gammal» gruppe kor 14 ungar blir 3 år i løpet av våren. me har ein spanande kvardag i lag med flotte ungar.   Me likar godt å vera ute på føremiddagen og då smakar maten ekstra godt til lunsj.  Elles finn me på mykje kjekt i løpet av året t.d. formingsaktivitetar, turgrupper, hinderløyper, leikegrupper og ulike temasamlingar 🙂

På denne sida vil me med jamne mellomrom  leggja ut bilete frå og/eller skriv om aktivitetar  me har gjort.  Så bare følg med 😉

Me har òg vår eigen mailadresse: tryggheim.perlene@nlmbhg.no

Mvh oss på Perlene 🙂

Månedsplan og månedsbrev for mars 2019 på perlene

Då er me komne til den fyste vårmånaden i 2019, og me gler oss til å ta fatt på den i lag med alle dei flotte ungane på perlene Marsplan og brev...
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev januar 2019 perlene

Me vil ønska dykk alle eit godt nytt år. Me gler oss til å ta fatt på 2019 i lag med dei flotte ungane på avdelinga vår. januarplan,brev 2019
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev for november på perlene

Novemberplan 2018
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev oktober på perlene

Oktoberplan 2018
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev for september på perlene

Septemberplan 2018
Les mer »