Velkomen til Perlene 🙂

På denne avdelinga er me i år 18 ungar  og 9 vaksne (5-7 vaksne pr. dag).  I år har me ei «gammal» gruppe kor 14 ungar blir 3 år i løpet av våren. me har ein spanande kvardag i lag med flotte ungar.   Me likar godt å vera ute på føremiddagen og då smakar maten ekstra godt til lunsj.  Elles finn me på mykje kjekt i løpet av året t.d. formingsaktivitetar, turgrupper, hinderløyper, leikegrupper og ulike temasamlingar 🙂

På denne sida vil me med jamne mellomrom  leggja ut bilete frå og/eller skriv om aktivitetar  me har gjort.  Så bare følg med 😉

Me har òg vår eigen mailadresse: tryggheim.perlene@nlmbhg.no

Mvh oss på Perlene 🙂

Månadsplan og månedsbrev juni 2018, perlene

Barenehageårets siste månadsplan og månedsbrev for den gruppa som har vore på perlene nå. Me vil takka for lånet av herlege ungar, me har hatt eit...
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev for perlene mai 2018

Maiplan og brev 2018 perlene
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev perlene april 2018

Aprilplan og brev 2018 perlene
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev for mars 2018 perlene

Marsplan,brev 2018
Les mer »

Månedsplan og månedsbrev for februar på perlene

februarplan og brev 2018
Les mer »