Dette barnehageåret har me 20 barn frå 4-6 år på Blomane.  Somme går 3 eller 4 dagar i veka og andre går kvar dag.

Me er 5 vaksne, men 3 på jobb dagleg. I tillegg har me ein pedagog innom som ekstraressurs.

Barna sine liv er stort sett styrt av vaksne både i barnehagen og i fritida elles. Me ser at mange av barna som veks opp idag slit med å finna på noko å gjera på eiga hand.

Leiken inneheld læring på uendeleg mange plan, t.d. kreativitet, tal, språk og ikkje minst sosial trening.

Me ynskjer ein spanande kvardag med leiken i sentrum. Personalet vil leggje til rette for at barna skal ha ein kvardag som er god, trygg og utfordrande samt å gje støtte og rettleiing til å utvikla gode sosiale eigenskapar.

 

Mob.nr. til Blomane: 47 46 55 71

Mailadresse: tryggheim.blomane@nlmbhg.no

Då var me kome til juni og barnehageårets siste plan:-)

Plan og brev juni 2018
Les mer »

MAI PLAN 2018 BLOMANE

plan og brev mai 2018
Les mer »

Blomane sin plan og brev april 2018

PLAN – BREV APRIL 2018
Les mer »