VELKOMMEN TIL

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ NÆRBØ.

 

Me er stolte over å være ein NLM-barnehage og ynskjer at alle som er brukarar av  barnehagen vår skal få mange gode opplevingar i løpet av barnehage-tida.

TAKK for at de som er foreldre/føresette viser oss så stor tillit at me får «låna» det mest dyrebare de har; barnet dykkar.

Dei tilsette er her fyrst og framst for alle dei små og er klar for å leggja til rette slik at kvar einskild skal ha det best mogleg. De skal vera trygge for at barnet dykkar vert godt ivareteke når det er i barnehagen og at omsorg for det einskilde barnet har høgast prioritet.

 

 

FORELDREMØTE 28.SEPTEMBER.

MOBBING har den seinare tida fått stor merksemd i dei fleste media. Hå kommune har gjort vedtak om «0-toleranse». Me får stadig høyre at... 
Les mer »

NYTT BARNEHAGEÅR.

VELKOMEN TIL NYTT BARNEHAGE-ÅR. Spesielt velkomen til alle dykk som er nye her hjå oss. Me gler oss til å verte kjent med dykk og barna dykkar. Mange... 
Les mer »

PLANLEGGINGSDAG 15. AUGUST.

Me startar det nye barnehageåret med ein planleggingsdag. Barnehagen er då stengt.  
Les mer »

IMG_1141

SOMMARFEST :)

Torsdag 16. juni var det tid for sommarfest. Det hadde regna det meste av dagen så me var litt spente på korleis kvelden skulle verte. Nokre lurte på... 
Les mer »

IMG_1100

DUGNAD.

Laurdag 28.mai og måndag 13. juni var ein god gjeng foreldre samla til dugnad. Barnehagebygg, utebord -og benker skulle malast og nye ute-leiker skulle... 
Les mer »

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.
Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.