VELKOMMEN TIL

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ NÆRBØ.

 

Me er stolte over å være ein NLM-barnehage og ynskjer at alle som er brukarar av  barnehagen vår skal få mange gode opplevingar i løpet av barnehage-tida.

TAKK for at de som er foreldre/føresette viser oss så stor tillit at me får «låna» det mest dyrebare de har; barnet dykkar.

Dei tilsette er her fyrst og framst for alle dei små og er klar for å leggja til rette slik at kvar einskild skal ha det best mogleg. De skal vera trygge for at barnet dykkar vert godt ivareteke når det er i barnehagen og at omsorg for det einskilde barnet har høgast prioritet.

 

 

«Me æ kjempeheldige»

Sola skin og det er påskestemning i akebakken vår 🙂 Etter meldingane å døma går det mot slutten av kuldeperioden for denne gongen. Me er kjempefornøgde... 
Les mer »

SØKNADSFRISTAR.

Me nærmar oss slutten av januar og det «tikkar» stadig inn nye søknadar om barnehageplass hjå oss og det er jo kjekt 🙂  Nytt av året... 
Les mer »

«Det er haust, det ruskar ute….

Eit av fokusområda våre dette barnehage-året er den Jærske kulturen. November månad har vore vigd til Arne og Hulda Garborg, deira liv og forfattarskap.... 
Les mer »

Tilsyn frå Miljøretta helsevern.

I dag har barnehagen hatt tilsyn frå Miljøretta helsevern. «Tilsynet» hadde bare ein kommentar iht arbeidet vårt 🙂 Me måtte informere... 
Les mer »

FORELDREMØTE 28. september.

Onsdag 28. september var det tid for foreldremøte og mange foreldre fann vegen til daglegstova på Tryggheim vidaregåande skule denne kvelden 🙂 Tema... 
Les mer »

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.
Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.